Foto: Johannes Jansson/Norden.org

Foto: Johannes Jansson/Norden.org

Som reaktion på De Radikales vedtagelse af, at de nu går ind for at afskaffe Kongehuset, har dronning Margrethe udformet sin egen resolution, der vil arbejde for en afskaffelse af De Radikale.

Ifølge De Radikale skal Kongehuset afskaffes. Det vedtog partiet på weekendens landsmøde, hvilket betyder, at deres folketingsgruppe nu skal arbejde for at nedlægge institutionen og eventuelt erstatte den med en præsident eller lignende.

Denne resolution er ikke faldet i god jord hos Kongehusets overhoved og landets regent, dronning Margrethe, der har reageret ved selv at udforme en plan for sit nye politiske mål, nemlig at afskaffe De Radikale.

“Vi har enstemmigt vedtaget, at vi fremover vil virke for en fuldstændig nedlæggelse af det politiske parti Det Radikale Venstre, så vidt som vore kræfter tillader det. Vi forventer, at H.K.H. Kronprinsen, H.K.H. Kronprinsessen, H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie, H.K.H. Prinsesse Benedikte, H.M. Dronning Anne-Marie og deres familier vil assistere os i denne opgave. K.H. H.M Dronning Margrethe,” lyder det i en pressemeddelelse fra hoffet, hvor dronningen understreger, at resolutionen om afskaffelse bestemt ikke skal ses som en kritik af de enkelte radikale politikere.

Kan ikke eksistere i demokrati
“Vi har kun den højeste agtelse for de enkeltpersoner, der bestrider hvervet som folkevalgte for Det Radikale Venstre, men mener ikke, at partiet som institution kan vedblive at eksistere i et moderne og demokratisk samfund. Den positive virkning, som man har tilskrevet partiet, hvad angår indtægter fra turismeerhverv, er højst tvivlsom, ligesom vi bemærker, at andre lande er i stand til at opnå både stor velstand og imponerende sammenhængskraft ganske uden brug af partier som Det Radikale Venstre.”

Dronning Margrethes udmelding har overrasket iagttagere, eftersom det bestemt ikke er kutyme for medlemmer af kongefamilien at tage så klar politisk stilling; ifølge Grundloven kan dronningen heller ikke på egen hånd udføre politiske handlinger.

Kongehuset kan ikke begå fejl
“Jeg tror snarere, man skal se dronningens udmelding som en hensigtserklæring,” forklarer Berlingske-kommentator Thomas Larsen, der afviser, at dronningens pludselige opgør med mange års politisk neutralitet vil skade det danske monarki.

“Kongehuset kan næppe begå fejl, og da slet ikke dronning Margrethe. Jeg tror, dette kan indvarsle en ny og glorværdig tid for de kongelige.”