Foto: Karen Arnold, Publicdomainimages

Danske arkæologer har fundet Jesu sagsmappe, der dokumenterer, at romerne gennemførte en stram sygedagpenge-reform og nægtede at anerkende død som en årsag til sygemelding.

”Vi har siden 2003 gravet efter genstande, der kan give os mere viden om den romerske sygedagpenge-reform,” fortæller udgravningsleder Lærke Ullerslev. Det er hendes hold af arkæologer, der har fundet de sagsmapper, som indeholder referater og bedømmelser af Jesus, udført af sagsbehandler Paulus Iskariot.

Huller opfylder ikke kriterierne
Ullerslev viser RokokoPostens udsendte dokumenterne, hvor det tydeligt fremgår, at Jesus har søgt om sygedagpenge efter at have været død i en periode, men at Paulus Iskariot ikke anerkendte ansøgningen.

“Eftersom hr. Kristus tydeligvis igen er rask og rørig og har haft tre dage til at hvile sig i graven, må han antages at være mere frisk og udhvilet end nogensinde før,” skriver Iskariot i et mødereferat og tilføjer:

”Hr. Kristus har fremvist sår på hænder og fødder, men disse kunne sagtens være skader pådraget i hans fars tømrerværksted. I så fald er det en forsikringssag.”

Sagsbehandleren kritiserer endvidere Jesu fremtoning og lange hår, der virker “lettere usoigneret og ikke appellerende for eventuelle arbejdsgivere.”

Kan man holde nadver, kan man arbejde
Ifølge Lærke Ullerslev har Paulus Iskariot haft et horn i siden på Jesus.

”Han beskylder fx Jesus for socialt bedrageri, idet han anfører, at Jesus få dage inden mødet på jobcentret har været rask nok til at holde nadver med alle sine disciple.”

Dette dokumenteres af Iskariots håndskrevne noter i sagsmappen.

”Kan man holde nadver, kan man også gå på arbejde,” skriver han og noterer desuden, at Jesus – trods sår og mærker efter piskeslag – burde kunne varetage et skånejob på 30 timer, eventuelt efter et udredningsforløb og jobtræning med oprydning langs Det Døde Hav.

Det fremgår også, at Jesus helt forsvandt ud af Jobcentrets system efter få dage.

”Vi kan konstatere, at hr. Kristus tilsyneladende har forladt Jerusalem, så helt syg har han nok ikke været, hvorfor afvisningen må siges at være berettiget,” konkluderer Paulus Iskariot.

RokokoPosten erfarer i øvrigt, at sagsbehandler Paulus Iskariot er grandfætter til Judas Iskariot, der spillede en større rolle i romernes anholdelse af Jesus.