Foto: iiievgeniy, Bigstock

Efter at en mexicansk temafest for jurastuderende på Københavns Universitet blev fundet fornærmende, vil ledelsen gøre helt op med kulturel appropriation og udfaser derfor det latinske alfabet, som erstattes med runer.

Nu skal det være slut med at undertrykke romere og semitiske gæstearbejdere, siger Københavns Universitet. Ledelsen har besluttet at udfase anvendelsen af det latinske alfabet. De eneste tilbageværende bogstaver vil være æ, ø og å, som vil blive kombineret med de kendte 16 tegn fra runealfabetet den yngre futhark.

“I universitetets ledelse har vi valgt at udfase anvendelsen af det latinske alfabet i både uddannelse og forskning, da vi efter moden overvejelse finder, at de latinske bogstaver er symptom på en post-antik overtagelse af andre civilisationers unikke kendetegn,” siger prorektor Bente Merete Stallknecht.

Ikke respektfuldt over for studerende
Hun peger på, at et skriftsprog udviklet af romerne på baggrund af semitiske gæstearbejdere fra det nuværende Syrien i det tidlige Ægypten på ingen måde hører hjemme i Norden.

“At vi som hvide nordboer efter forgodtbefindende anvender det latinske alfabet løsrevet fra dets oprindelige kulturelle kontekst er simpelthen under lavmålet og et krystalklart eksempel på kulturel appropriation,” fastslår Stallknecht.

Beslutningen kommer i forlængelse af den nye kampagne Over stregen – under uddannelse, hvor de studerende opfordres til at melde til ledelsen, hvis de føler sig krænket.

“Vi føler ikke, det er nok, at vi har forbudt Det Juridiske Fakultet at holde mexicansk temafest, men at vi må videre og profilere os som en institution, der er rummelig og respektfuld over for alle vores studerende, undervisere og TAP’er,” siger prorektoren.

Runer kan også krænke
Bente Merete Stallknecht erkender, at beslutningen om at erstatte hovedparten af alfabetet med runer kan rumme visse udfordringer. Hun understreger derfor, at man absolut ikke er blind for, at også futharken kan rumme kulturelle og etiske dilemmaer.

“Der vil givet være studerende, som ikke er komfortable med at anvende tegn, der stammer fra en tid, hvor det blev anset som god tone at drikke, voldtage og slå ihjel. Men i det mindste er det vores egne repressive bogstaver.”