Foto: Gareth Wiscombe, Wikipedia

Foto: Gareth Wiscombe, Wikipedia

Lokale borgere protesterer kraftigt mod, at et råd af ældste vil bygge et gigantisk stenmonument på en græseng. “En tragedie for stedets ånd, udsigten og de mange sjældne arter,” siger en talsmand.

Hvis alt går, som ældsterådet på en nærliggende boplads ønsker, vil bopladsens største eng om små 1000 år rumme et gigantisk monument: Stonehenge. Monumentet skal bestå af enorme opretstående sten i et cirkulært mønster.

“Stonehenge skal dels fungere som begravelsesplads, dels som et område fuld af mystiske, men i sidste ende meningsløse tegn, så vi om flere tusinde år kan forvirre folk og skabe grundlag for selvopfundne navlepillende naturreligioner, der ikke har noget med vores kultur at gøre,” forklarer et medlem af ældsterådet, der forudser, at Stonehenge for alvor vil sætte bopladsen på landkortet.

Tragedie for sjældne arter
Ældsterådets planer er dog blevet mødt med voldsomme protester fra bopladsens borgere, hvoraf mange bor under én kilometer fra engen, hvor Stonehenge skal stå.

“At bygge så tæt og massivt i et grønt og fredeligt område er en tragedie. Ikke blot for stedets ånd, der altid har repræsenteret stilhed og fordybelse, men for udsigten og de sjældne dyrearter, som lever der,” lyder det fra en lokal borger, der på meget klare dage forventer at kunne se toppen af monumentets højeste sten.

“Jeg har naboer, der bor meget tættere på, og de overvejer allerede nu at flytte, så deres tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldebørn ikke behøver at se på det. Tænk, hvad det gør ved bopladspriserne!”

Danner kæde om engen
Borgerne påpeger desuden, at den taknæsede vipstjert og det brunspættede sabelpindsvin formentlig vil forsvinde, hvis Stonehenge bliver en realitet.

“De har brug for konstant sol og blæst og kan slet ikke leve i skyggen af så store, invasive sten. Jeg ved godt, at mange af os sjældent tager ud for at kigge på dyrene, fordi vi har travlt med at skaffe os en mager høst, inden vi dør af tandbylder, men det er rart at tænke på, at vipstjerten findes derude,” fortæller en lokal kvinde, der overvejer at arrangere en demonstration, hvor hun og hendes ti overlevende børn vil starte en kæde rundt om engen.