Foto: geralt, Pixabay

Foto: geralt, Pixabay

Den seneste tids massive kritik af meningsmålinger vækker ikke genklang i befolkningen. Ti ud af ti danskere mener nemlig, at meningsmålingsinstitutter gør et fremragende arbejde, og at man altid kan fæste lid til dem, fremgår det af ny rundspørge.

Siden Brexit og det amerikanske præsidentvalg er mange meningsmålingsinstitutter i medierne blevet kritiseret for at være upræcise og utroværdige, når det gælder om at pejle sig ind på befolkningens holdninger og politiske ageren.

Det er imidlertid ikke noget, som befolkningen selv kan nikke genkendende til. Det fremgår af en meningsmåling foretaget af en fælles arbejdsgruppe nedsat af institutterne Gallup, Epinion, Voxmeter samt RokokoPolls.

“Præcis 100 procent af alle adspurgte svarer ja til spørgsmålet: Er du enig i, at meningsmålingsinstitutter gør et fantastisk arbejde i forhold til at forudsige vælgeradfærd og spejle befolkningens synspunkter?” fortæller Morten Henriksen, der er analyseansvarlig på undersøgelsen og tilføjer, at det er langt over gennemsnittet.

Virkeligheden svigter
Faktisk ligger problemet et helt andet sted end hos meningsmålingsinstitutterne, fortæller han.

“Befolkningen har klart forstået, at problemet ikke er de mennesker, der måler holdninger til virkeligheden, men derimod virkeligheden selv,” siger han og fortsætter:

“Selv med de bedste analysemodeller er det umuligt at tage højde for de situationer, hvor virkeligheden optræder som fejlkilde og derved forstyrrer de foreliggende data, hvilket desværre er sket flere gange. Her mener jeg, at der påhviler både befolkning og politikere et betydeligt ansvar for at korrigere virkeligheden, så den modsvarer de indsamlede data og kompetente analysemodeller.”

Journalister: ikke vores skyld
Det er dog ikke alle steder, at tiltroen til meningsmålinger er skyhøj. Hvis man i stedet for at se på befolkningen kigger på en udenforstående gruppe som journalister, så tegner der sig et ganske andet billede. Det viser en rundspørge, som RokokoPosten har foretaget på en række danske medier.

Heraf fremgår det, at hele 98 procent af journalisterne mener, at det var meningsmålingerne, der tog fejl i forbindelse med afstemningerne om Brexit, Trump samt Dansk Folkepartis valgsejr i Sønderjylland i 2015. Derudover svarer 37 procent, at det i hvert fald ikke var dem, der tog munden for fuld. De resterende 42 procent har ikke haft mulighed for at svare, da de er på kursus.