Foto: mirceab, Bigstock

Er du indvandrer eller efterkommer af eksempelvis marmorkrebsen eller nilgåsen, kan du modtage omkring 140.000 kroner for at forlade Danmark. “Dybt fornærmende,” siger en bisamrotte.

“Tillykke! Du er omfattet af loven om repatriering og kan få økonomisk støtte til at vende permanent tilbage til dit hjemland.”

Sådan begynder et brev, som Aabenraa Kommune sendte til bisamrotten Jack sidste uge. Kommunen tilbyder Jack, der har boet hele sit liv uden for Kruså, omkring 140.000 kroner, hvis han ønsker at vende tilbage til sine forældres hjemland, Tyskland, eller til Nordamerika, hvor hans slægt oprindelig kommer fra.

Godt tilbud til nilgås og marmorkrebs
Brevet er del af en kampagne, som regeringen har iværksat for at sætte fokus på invasive arters mulighed for at vende tilbage til deres hjemland.

“Det er et godt tilbud, hvis man er indvandrer eller efterkommer af fx marmorkrebsen eller nilgåsen og godt kunne bruge et beløb til at etablere sig et andet sted i verden,” siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og understreger, at repatriering er et tilbud og ikke udtryk for, at arterne ikke er velkomne i Danmark.

“Vi sammenligner på ingen måde bisamrotten, nilgåsen eller den iberiske skovsnegl med syriske flygtninge eller uledsagede flygtningebørn fra Afghanistan.”

Intet tilhørsforhold til Tyskland
Den forklaring er Jack dog ikke tilfreds med.

“Det er et meget fornærmende brev, der dybest set siger, at man vil have mig ud af landet, selvom jeg er født og opvokset her,” siger den treårige bisamrotte, hvis forældre kom fra Nordtyskland til Sønderjylland i 2014.

“Jeg har bygget hytter, fundet min egen føde, ødelagt diger og i det hele taget bidraget til samfundet på linje med etnisk danske arter. Jeg har intet tilhørsforhold til den nordtyske bestand af bisamrotter, så hvorfor i alverden skulle jeg ønske at rejse derned?”

På trods af Jacks protester anslår regeringen, at over 10.000 invasive individer vil benytte sig af tilbuddet – som dog har sine risici.

“Det er svært at forhindre, at flyvende arter som harlekinmariehøne eller canadagås vender tilbage og opholder sig ulovligt i landet. Vi har dog overvejet at opsætte et par tusinde overvågningskameraer i dansk luftrum, fulgt af varmesøgende missiler, for at undgå den situation,” siger Tesfaye.