Foto: World Image, Bigstock

Universitetet præsenterede tidligere deres arbejde med at gøre jobopslag kønsneutrale. Coronakrisen har imidlertid vist et hidtil ukendt behov for forskningskandidater med en analytisk og kompetent profil.

Før coronakrisen meldte Aalborg Universitet ud, at man ville luge ud i ikke-neutrale ord i jobopslag for at sikre større kønsmæssig diversitet i ansøgerfeltet. Det drejede sig specifikt om maskuline ord som “analytisk” og “kompetent”, der kunne afskrække kvindelige kandidater fra at søge forskerstillinger. Til formålet var lavet et program, der scannede jobopslaget for ord med bias i forhold til køn, alder og etnicitet.

Nu har Aalborg Universitet foretaget en kovending:

“Vi kalder det Søren Brostrøm-effekten,” smiler Lars Hvilsted Rasmussen, dekan på AAU Sund og formand for udvalget for kvalitetssikring af forskningskandidater.

Kompetente kandidater er efterspurgte
“Det har til vores overraskelse vist sig, at der faktisk er en efterspørgsel på kompetente og analytiske forskere i kølvandet på coronakrisen. Alt har jo handlet om tal i koordinatsystemer, grafer og eksponentiel versus lineær vækst. Det har vi taget til efterretning og reageret proaktivt på” siger han.

Til at lette arbejdet har man i samarbejde med et amerikansk softwarefirma udviklet et computerprogram, der kan scanne jobopslag. Programmet, som er gjort obligatorisk at bruge ved alle VIP-stillingsopslag, markerer de problematiske ord. Hver gang der står noget diffust, der ikke rigtig betyder noget, såsom dialog eller mangfoldighed, erstatter programmet det med ord som kompetent, analytisk eller succesfuld.

“Med programmet får vi kvalitetssikret universitetets stillingsopslag, så de henvender sig til alle kvalificerede ansøgere i stedet for nogle få politisk udvalgte,” siger Lars Hvilsted Rasmussen.

Maskulint fokus på tal og teknik
Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for tiltaget. Specialkonsulent Tina Strandvig, der var med til at udvikle det oprindelige program, forklarer:

“Coronakrisen bliver et instrument til at gennemtrumfe et typisk maskulint fokus på naturvidenskab, tal og teknik, der på ingen måde understøtter de Verdensmål, som var en del af vores program om kønsneutrale jobopslag. Det er et stort tilbageskridt for universitetet,” siger hun bekymret.