Ill.: doddis, Bigstock

Ill.: doddis, Bigstock

For at sikre såvel nationens sikkerhed som ydmygelse af den nuværende præsident ønsker CIA og FBI at tvinge Trump til at optræde som bodyguard for Biden under ceremonien den 20. januar.

Findes der en måde, hvorpå Donald Trump kan tvinges til ikke bare at overvære indsættelsen af Joe Biden som præsident, men også at få ham til at agere som bodyguard? Det spørgsmål arbejder højtstående embedsmænd fra både CIA og FBI på at besvare. Lykkes det, vil man ikke blot reducere risikoen for attentatforsøg under indsættelsesceremonien den 20. januar, man vil også kunne ydmyge den afgående præsident eftertrykkeligt.

Begge dele er vigtige, mener Christopher Chelston, der er seniorchefkonsulent i CIA. Han er blandt initiativtagerne til forslaget, og han forventer, at der kan stemmes om det senest mandag.

I menneskehedens interesse
Hvis forslaget virker aparte, er der gode grunde til det. En mand som Donald Trump er nemlig selv så aparte, at almindelige tiltag er utilstrækkelige.

“Det siger sig selv, at vi har pligt til at forhindre attentatforsøg og lignende forsøg på at forhindre Joe Biden i at overtage præsidentposten, men derudover har vi også en moralsk forpligtelse til at give Trump en eftertrykkelig fuckfinger. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at det er i menneskehedens interesse,” siger Christopher Chelston.

Det er professor i menneskerettigheder og politisk filosofi Jordan K. Cooper enig med Christopher Chelston i. Han mener ligefrem, at det er en pligtetisk nødvendighed at ydmyge Donald Trump.

Skudsikker klovnedragt
Faktisk, mener Jordan K. Cooper, bør man for menneskehedens skyld sikre sig, at ydmygelsen af Donald Trump bliver størst mulig. Det kunne for eksempel ske ved, at han iføres skudsikker klovnedragt og føres i snor af dresserede aber, når han den 20. januar sættes til at beskytte Joe Biden.

“Så fungerer han som menneskeligt skjold og forhindrer Trumptilhængere i at angribe Joe Biden, mens han samtidig giver os alle noget at grine af og måske endda kaste tomater efter,” siger Jordan K. Cooper og tilføjer, at det også vil gavne Donald Trump, idet han så endelig i de sidste minutter af sin præsidentperiode får mulighed for at lave noget nyttigt og samfundsgavnligt.