Foto: blickpixel, Pixabay

Foto: blickpixel, Pixabay

En journalist fra et større dansk dagblad er blevet afsløret i indtil flere tilfælde af grov sprogsjusk. Trods overtrædelse af lov om dansk retskrivning får det sandsynligvis ingen konsekvenser.

På chefredaktørens skrivebord tårner klagerne sig op. Dem har adskillige læsere gennem længere tid indsendt for at få standset journalistens lemfældige omgang med det danske sprog.

Klagerne vedrører blandt andet graverende sprogmishandling som fejlagtig brug af adverbielt t, overdreven brug af bindestreg og skrivning af udtryk som ‘i morgen’ og ‘af sted’ som et ord.

Men også i dagens avis kan man finde journalistens navn i indtil flere bylines.

Mulighed for bødestraf
Medarbejder hos Dansk Sprognævn, Agnete Klarholm, har i mange år abonneret på dagbladet. Men når denne periode udløber, fornyer hun det ikke.

“Jeg vil ikke længere være med til at finansiere et foretagende, der uden blusel udsætter sine læsere for sprogsjusk i det omfang. Og chefredaktøren vil tydeligvis ikke lade det få konsekvenser for journalisten, selvom der faktisk findes udmærkede sanktionsmuligheder,” udtaler hun.

Klarholm henviser til lov om dansk retskrivning, hvori det fremgår, at grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed kan straffes med bøde.

Nærmest umuligt at opdage
Det er dog usandsynligt, at lovovertrædelserne får konsekvenser for journalisten. Dagbladets chefredaktør har taget stilling til klagerne og mener ikke, at der er grund til at forfølge sagen yderligere.

“Den slags fejl, som læserne klager over, er nærmest umulige at opdage for almindelige mennesker,” hævder chefredaktøren, der hilser en opblødning af retskrivningsloven velkommen:

“Tiden og det danske mediebillede er ganske enkelt løbet fra grammatisk korrekthed, og hvem ved overhovedet, hvad ‘adverbielt t’ betyder?”