Radikale Venstre har så mange skadelige virkninger, at partiet aldrig var blevet tilladt, hvis det var blevet opfundet nu. Det erklærer flere forskere.

Forskere ved Syddansk Universitets Institut for Politisk Toksikologi erklærer i en rapport, at partiet Radikale Venstre ville være blevet forbudt, hvis det var blevet opfundet i dag.

Forskningschef og overlæge Jørgen Stengaard fortæller hvorfor:

“Vi har empirisk påvist, at partiet fremmer en uhyggelig selvfedme, politisk vægelsind samt tendens til at fraktionere i endnu mindre partier, hvilket man aldrig ville tillade i et nystiftet parti i dag,” siger han og tilføjer, at et forbud imidlertid er urealistisk, nu hvor partiet er oprettet.

Sundhedsordfører for Radikale Venstre, Camilla Hersom, mener ikke, at partiet udgør et sundhedsproblem.

“Radikal politik er folks private valg. Hvis man ikke ønsker at blive udsat for det, kan man jo bare lade være med at stemme på os,” siger hun.

Passiv radikalisme også farlig
Forskerne mener imidlertid, at det ikke er helt så enkelt. De fremhæver, at radikal politik ikke kun går ud over radikale vælgere. Passiv radikalisme har også alvorlige skadevirkninger.

“Vi har udsat et stort antal forsøgspersoner for taler af Marianne Jelved, og hos alle observerede vi enten et faretruende højt blodtryk eller en dyb og komalignende søvn. Derfor mener vi, at man burde overveje helt at forbyde radikal politik i det offentlige rum. Så bliver sårbare unge heller ikke så nemt lokket af partiet,” forklarer Jørgen Stengaard og uddyber:

“Det optimale vil derfor være, at radikal politik kun bliver praktiseret i private omgivelser eller snævre kredse af ligesindede i udvalgte københavnske brokvarterer, så uskyldige ikke bliver udsat for skadevirkninger. Det, mener vi, heldigvis også er en overkommelig opgave,” siger forskningschefen.