Et dansk konsulentfirma måtte i går dreje nøglen om efter at være blevet offer for Den Usynlige Hånd. Vismænd uenige om, hvad der kan mildne Håndens vrede.

I går var en sort dag for den midtjyske konsulentvirksomhed, Asura. Her måtte man nemlig lukke og slukke efter i næsten et år at have kæmpet en forgæves kamp mod Den Usynlige Hånd.

Administrerende direktør for Asura, Henning Øst, forklarer, at man har taget alle midler i brug for at stilne Håndens vrede.

“Vi har givet den adskillige offergaver som opsigelser af medarbejdere og salg af aktier. Det har den i andre tilfælde godt kunnet lide, men denne gang har det desværre ikke virket,” sukker Henning Øst og reflekterer videre:

“Måske skulle vi have valgt nogle af de gammeldags metoder som afbrænding af pengesedler eller opførsel af skulpturer i ædelmetal, sådan som der står i de gamle skrifter, at man gjorde førhen.”

Tre vise mænd; tre profetier
RokokoPosten har spurgt tre økonomiske vismænd, hvad de mener, der skal til for at tilfredsstille Den Usynlige Hånd. Men de mener alle noget forskelligt.

“Hånden straffer virksomhederne for at tage for let på deres sociale ansvar. Hvis de begynder at tage deres CSR-forpligtelser alvorligt, vil Den Usynlige Hånd blive glad og belønne sit folk,” udtaler én vismand, mens en anden siger:

“Den Usynlige Hånd hævner sig, fordi den offentlige sektor har vokset sig for stor. Øget privatisering vil gøre Hånden glad, så den belønner sit folk.”

En tredje vismand mener, modsat de andre, at Den Usynlige Hånd slet ikke er vred:

“Den Usynlige Hånds veje er uransagelige, men den er hverken vred eller ond. Tværtimod våger den over markedsøkonomien og sørger for, at alt går til på rette vis indtil Dommens Dag, hvor den vil manifestere sig i Sø- og Handelsretten for at dømme alle syndere til evigt liv med planøkonomi.”