Danmark har et problem med overuddannede, som ikke kan varetage ufaglærte job, erkender beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S). Regeringen lancerer derfor en afkvalificeringspakke.

Efter adskillige eksempler på, at akademikere er ude af stand til at udføre ufaglært arbejde, vil regeringen nu gennemføre en afkvalificeringspakke. Den skal sikre, at folk med videregående uddannelse kan udføre job som avisbud eller kasseassistent.

“Regeringen regner med at bruge mindst 225 millioner på kompetencereducering af unge,” siger beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S), og understreger, at indsatsen vil ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Får stød ved for lange ord
“De kommunale jobcentre og a-kasser vil sammen med private Anden Aktører oprette intensive døgnkurser, der målrettet skal sænke lixtal og abstraktionsniveau,” forklarer Frederiksen.

Døgnkurserne vil blive afholdt i indhegnede bygninger på Lolland. Her får deltagerne påspændt fingerklemmer, der giver stød, når de siger ord på mere end fire stavelser eller laver en reference til en centraleuropæisk filosof-sociolog. For at få mad bliver deltagerne tvunget til at skrive indlæg på Ekstra Bladets debatforum, Nationen, der afregnes med et gram mad pr. ord – dog tre gram for forkert stavede skældsord.

Rimeligt at samfundet betaler for afkvalificering
Kurset afsluttes med en eksamen i praktisk virkelighedsforståelse. Her skal deltagerne blandt andet demonstrere, at de kan feje et gulv uden forudgående analyser af kostens kulturhistoriske rolle som fallosrepræsentant i et kønsdiskursivt undertrykkelsesapparat eller diskussioner af menneskets eksistentielle position i den nærteknologiske kost-menneske-relation.

Mette Frederiksen afviser, at det er urimeligt, at samfundet betaler for akademikernes afkvalificering.

“Når man bruger millioner på at gøre nogen overkvalificerede til ufaglært arbejde, må man selvfølgelig også betale for at nedkvalificere dem, så de kan få et rigtigt job,” siger hun.

Universiteter også imod overkvalificering
Frederiksen understreger også, at indsatsen ikke kan stå alene:

“Det er utrolig vigtigt, at uddannelsessektoren er med til at forhindre overdrevne kompetencer. Men universitetsreformer og det historisk lave antal forelæsningstimer viser tydeligt, at universiteterne tager problemet seriøst.”