Ønsket om et barn afholder mange fra at vælge abort. “Egoistisk,” mener familiesociolog, der forudser en generation af tabere på grund af tendensen.

De fleste mennesker oplever et behov for at reproducere sig selv og synes desuden, at børn er søde. Derfor fravælger de uden tøven abort. Også selvom de i forvejen har et eller flere sunde og velfungerende børn.

Men det er dybt egoistisk, mener familiesociolog ved RUC, Robert Sørensen, der har interviewet 50 børnefamilier for at opnå viden om, hvorfor mennesker fravælger abort.

“Typisk handler det om, at familierne synes, de har lyst til at få børn, og de fleste overvejer slet ikke abort,” udtaler Robert Sørensen.

Social deroute siden 1973
På baggrund af undersøgelsen, der sammenligner børn født grundet abortfravalg i 70’erne og 90’erne, mener Robert Sørensen, at man kan tale om en alvorlig social deroute.

“Da den fri abort blev vedtaget i 1973, så man en masse ansvarlige voksne, som tog grundigt stilling til, om de skulle gennemføre svangerskabet. Resultatet er, at der i den generation, som blev født efter 1973 er en flot repræsentation af berømte skuespillere, politikere og erhvervsledere. 90’er-generationen er til gengæld en tabergeneration stort set uden succesrige mennesker.”

Frihed under ansvar
Problemet med abortfravalg kan tilskrives samfundets abortdiskurs, mener familiesociologen:

“Vi kalder det ‘fri abort’, og det kan jo sagtens tolkes i retning af, at man ikke behøver at vælge det.  Men det er vigtigt at understrege, at der er tale om en frihed under ansvar, og at man ikke skal lade være med at få abort bare fordi, man ønsker sig et barn.”

Ingen fortrydelsesret
Hanne og Martin Petersen fra Odense er blot et af de mange par, som har måttet sande, at de skulle have valgt abort. De er derfor glade for Robert Sørensens forskning.

“Vi ved, at vi langt fra er de eneste, der havde valgt abort, hvis vi fik chancen for at vælge om, men det hører man bare aldrig om i medierne,” beklager Hanne Petersen.

Hanne og Martin føler sig pressede til at blive sammen for deres datters skyld, selvom Martin understreger, at de da er “glade nok” for deres nu trettenårige datter, Majken.

“Men jeg tvivler da på, hun bliver til noget særligt,” udtaler han.