En række samfundskritikere må nødtvungent erkende, at verden ikke udelukkende er af lave, men at visse ting egentlig fungerer ganske fint. Heldigvis kan dette i sig selv være et samfundsproblem, mener de.

Finanskrise, global opvarmning, stress, fremmedgørelse og mangel på fordybelse. Dette er blot nogle af de ting, som sociologer, økonomer og filosoffer trækker frem, når de skal begræde verdens generelle deroute.

Men faktisk findes der lige så mange eksempler på positiv udvikling, indrømmer eksperterne.

“Vi er ikke meget for at indrømme det, men man kan godt pege på en del ting, der går fint. Vores generelle velstandsniveau er steget, vi har udryddet mange farlige sygdomme, og i Europa har vi haft 70 relativt fredelige år,” forklarer professor i idéhistorie, Niels Gundesen, der er ansat på Center for Populær Lamentation ved Aarhus Universitet.

Aldrig rigtig sulten
Gundesen kom til denne konklusion ved en konference med titlen “Western Society: Causes, Effects and Inevitable Decay”, da han fik en kop kaffe med sin kollega, sociologen Anne Mette Hauge Frederiksen.

“Vi havde lige hørt et oplæg fra en britisk forsker, der kunne dokumentere, at englænderne lider af flere psykiske sygdomme end nogensinde før, og at dette formentlig skyldes en grundlæggende strukturel fejl i den vestlige verden, som det er alt for sent at rette op på,” fortæller Gundesen, der under samtalen pludselig opdagede, at han aldrig havde været sulten mere end et par timer ad gangen:

“I hele mit liv har jeg kunnet få fat på mad, når jeg havde lyst. Det fortalte jeg til Anne Mette, der havde det på samme måde. Hun tilføjede, at hun faktisk ikke kendte nogen, der var døde af pest, og at hendes nye smartphone fungerede glimrende, selvom hun havde måttet undvære sit simkort i to dage.”

Fremgang også problem
Få uger senere præsenterede Gundesen og Hauge deres nyfundne viden på et foredrag, hvor de foreslog, at verden også kan være “acceptabel”, “kun lejlighedsvist træls” og “egentlig OK”.

I november samlede de en større gruppe forskere for at teste disse påstande, hvilket indtil videre har ført til flere artikler om sygdomsbekæmpelse, ligestilling og det relativt lave antal vesterlændinge, der i dag dør af infektion som følge af tandbylder.

“Hele forløbet har selvfølgelig været præget af en del skepsis: Det kunne da ikke passe, at verden ikke var mere af lave end som så! Men det er videnskabens opgave at søge sandheden, uanset om den måtte stride imod den gængse opfattelse, så vi fortsætter ufortrødent,” lover Gundesen, men indrømmer dog, at han blev en smule opløftet, da en kollega for nylig offentliggjorde en artikel med titlen “Verdens hæderlige tilstand: En uerkendt vej til undergang”.