Foto: Søren Martin Mark Andersen (Sager der samler), flickr

Foto: Søren Martin Mark Andersen (Sager der samler), flickr

Masteruddannelsen i Offentlig Forvaltning og Kollegial Omsorg tilbydes offentligt ansatte, der fremover skal være bedre til at gribe ind, når kollegerne overtræder arbejdsstedets retningslinjer.

Til september starter i alt 213 studerende på en ny masteruddannelse udbudt af landets universiteter i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL). Målet er, at de studerende lærer at drage kollegial omsorg ved for eksempel at overvåge computerskærme for ureglementeret brug af Facebook og tage affære ved røglugt eller fund af cigaretskodder.

Gert Christensen fra KL har været med til at udvikle den nye uddannelse, og han forklarer, at fremtidens offentlige sektor byder på nye udfordringer for de ansatte.

“Førhen skulle man først og fremmest kende procedurerne for sit eget arbejde og dernæst have fokus på brugerne, men fremover er det også vigtigt at vide, hvad der gælder for kollegerne, så man kan gribe ind over for uregelmæssigheder,” udtaler han.

“Stikkeruddannelse”
Uddannelsen, der har den officielle betegnelse “Offentlig Forvaltning og Kollegial Omsorg” møder kraftig kritik allerede før, den er startet. Den liberale tænketank CEPOS er en af de instanser, der er skeptiske over for tiltaget.

“Der er tale om et forsøg på at gøre de ansatte til stikkere og at fritage ledelsen fra ansvaret,” mener direktør Martin Agerup.

Men det er forkert, mener Gert Christensen:

“Der er ikke tale om stikkeri, men om at drage omsorg for, at kolleger på afveje bliver hjulpet tilbage på rette spor. Og i øvrigt er næsten en fjerdedel af de studerende ledere.”

Lektorer og PET-agenter
Uddannelsen er tværfaglig, og de studerende skal tilegne sig viden og færdigheder inden for offentlig forvaltning, social- og arbejdspsykologi, retorik og praktisk jura. Udover de sædvanlige akademiske medarbejdere bliver de studerende også undervist af ansatte i Politiets Efterretningstjeneste, PET.

“De studerende skal lære at navigere i henhold til arbejdsstedets procedurehåndbog, men derudover lægger vi stor vægt på, at de i praksis kan evaluere en mistanke om procedurebrud og gribe kommunikationen med kolleger og ledelse an på en konstruktiv og omsorgsfuld måde,” forklarer lektor og cand.psych. Hanne Frandsen fra Aarhus Universitet.