Førstehjælp kan give alvorlige psykiske og fysiske men, og regionerne opfordrer derfor læger og sygeplejersker til at styre uden om stærkt blødende eller bevidstløse patienter.

Som ansat på en skadestue kan man på en enkelt dag komme ud for at skulle give hjertemassage og standse blødninger et utal af gange. Det kan give skader på både krop og sjæl, og derfor råder regionerne nu læger og sygeplejersker til at passe på, når de forsøger at genoplive døende mennesker.

“At trykke hårdt ned på patientens krop, fx for at sætte gang i hjertet, kan føre til ømme håndled og i værste fald en seneskedehindebetændelse. For slet ikke at tale om den følelsesmæssige påvirkning, det kan have at se en person ligge bevidstløs på gulvet,” påpeger Vagn Sondrup (V) fra regionsrådet i Region Nordjylland, der har godkendt en landsdækkende vejledning i sikker genoplivning.

Blod gør gulvet glat
I vejledningen står der blandt andet, at “store sår kan få blodet til at sprøjte og gøre gulvet glat. Dette er farligt for personalet, der risikerer at falde og slå sig.” Man anbefaler derfor at lade den sårede patient bløde færdig, hvorefter man kan nærme sig vedkommende med moppe, spand og en krisepsykolog.

Hvis en kraftig patient er faldet på grund af hjertestop, bør det heller ikke være den samme person, der skubber vedkommende om på ryggen og dernæst går i gang med førstehjælpen.

“Det kan være anstrengende at håndtere en stærkt overvægtig person, så der er ingen grund til at overbelaste kroppen ved at give hjertemassage. Vent hellere på en, gerne to, kolleger,” formaner brochuren.

Skærer ned på førstehjælp
Iben Juhl er sygeplejerske på akutmodtagelsen i Aalborg og har allerede taget godt imod rådene.

“Jeg har skåret ned på førstehjælpen og ladet lægerne tage over, selvom det tager lidt tid, før de kommer. Så nu er mine arme meget mindre ømme efter en vagt,” fortæller Iben, men indrømmer, at hun ikke helt kan lade være med at engagere sig mere, end hvad der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

“Kald mig bare fagidiot, men når jeg ser en døende person, kan jeg ikke lade være med at prøve at redde vedkommendes liv,” siger Iben med et lille smil.