Det mellemøstlige firma Hamas har overtaget opførelsen af Metroens Cityring. Selskabet lover omfattende besparelser samt en hurtig og støjfri færdiggørelse af projektet.

Metroselskabet har med øjeblikkelig virkning opsagt samarbejdet med de eksisterende entreprenører, som stod for opførelsen af Metroens Cityring-udvidelse. Det sker med henvisning til massive budgetoverskridelser og generende nabolarm.

I stedet har selskabet indgået et samarbejde med firmaet Hamas, som kalder sig et “mellemøstligt tunnelbygnings- og nedrivningskonsortium” og har stået for omfattende opførelser af tunneler på tværs af landegrænser i regionen.

En repræsentant for metroselskabet fortæller, at man ser frem til samarbejdet med Hamas, der er overordentlig seriøse og nærmest religiøst dedikerede til tunnelbyggeri.

Ingen opdager byggeri
Hos Hamas er en talsmand chokeret over de bygherrer, som man overtager entreprisen fra.

“Vi var dybt rystede over, at et professionelt konsortium med så mange midler til rådighed ikke kunne arbejde ubemærket. I Hamas har vi veldokumenteret erfaring med kompleks tunnelkonstruktion i tætbefolkede områder, som selv ikke de mest opmærksomme opdager, mens arbejdet står på,” forklarer han og uddyber Hamas’ metoder:

“Hvis blot vi bliver udstyret med rigelige mængder plastisk sprængstof og iranske mellemdistanceraketter til tunnelsprængning og diverse uspecificerede formål, kan vi udføre opgaven for en brøkdel af de milliarder, som de tidligere entreprenører krævede.”

Gratis Krystalgade-station
Ikke nok med, at Hamas kan udføre tunnelarbejdet hurtigere og billigere. Organisationen har også planlagt adskillige tilføjelser til metrobyggeriet, som de vil opføre helt uden beregning.

Firmaet er især optaget af et bestemt projekt.

“Københavns infrastruktur og demografiske profil gør en tunnel til Krystalgade uomgængelig. Vi arbejder derfor på en station, hvor eksempelvis 30-40 sværtbevæbnede kommandosoldater med sprængstofbælter kan nå i løbet af få sekunder,” forklarer han og tilføjer, at stationens opførelse kun vil kræve bortsprængning af “meget få eksisterende bygninger”.

“Derudover vil vi også for egen regning arbejde på en sydlig udvidelse af metroen med endestation i Jerusal… Undskyld, Store Heddinge,” slutter Hamas’ repræsentant.