Foto: Route55, Bigstock

Foto: Route55, Bigstock

Det skal være muligt for transzodiakale at skifte stjernetegn uden at skifte fødselsdag, siger medlemmer af astrologiforeningen Ekliptika. Andre ønsker tilskud til genfødsel, mens ortodokse medlemmer mener, at man må leve med det stjernetegn, man er født med.

I dag kan man kun skifte stjernetegn, hvis man ændrer fødselsdag. Men det er en risikabel proces, der kræver, at man lader sig genføde. Det vil medlemmer af astrologiforeningen Ekliptika ændre på. Derfor vil de på den kommende generalforsamling foreslå, at foreningen skal arbejde for en lovændring, der giver mulighed for juridisk stjernetegnsskifte i stil med det juridiske kønsskifte.

“Jeg er vædder, men har altid følt mig som en skorpion. Jeg er dog glad for at være født om foråret, så jeg vil gerne ændre mit stjernetegn uden at ændre min fødselsdag,” siger Gitte Melborg, der er en af forslagsstillerne.

Tilskud til genfødsel
Forslaget får en blandet modtagelse i resten af astrologiforeningen. Holger Jespersen, der er astrolog og transzodiakal ligesom Gitte Melborg, mener, at forslaget kun tilgodeser en lille gruppe transzodiakale.

“For en ægte transzodiakal er det altså ikke nok at skifte stjernetegn. Det handler jo ikke bare om, at vi ikke kan identificere os med stjernetegnet. Problemet er, at vi er blevet født på et forkert tidspunkt,” siger han og tilføjer, at genfødsel kunne være langt mindre risikabelt, hvis der blev forsket mere i metoder:

“Desuden bør staten give tilskud, så det ikke er økonomien, der forhindrer den enkelte i at lade sig genføde.”

Sekulariseringens skyld
Astrolog Merle Sihl ser begge forslag som et udtryk for en stigende sekularisering i astrologimiljøet. Hun mener, at man bør leve med det stjernetegn, man er født med og pointerer, at det er lettere, hvis man fordyber sig i astrologiens åndelige dimensioner.

“Yngre mennesker forstår slet ikke astrologiens kompleksitet, men tror, at hvis man er født i Vædderens tegn, er man nødvendigvis en frembrusende ledertype. Det skaber identitetsforvirring og deraf følgende lyst til at skifte stjernetegn,” siger hun.

Løsningen ligger dog lige for:

“Når man studerer astrologien i dybden, opdager man, at hvert eneste stjernetegn byder på noget, som alle mennesker kan identificere sig med.”