Foto: RokokoPosten

Foto: RokokoPosten

På grund af offentlighedsloven og politisk mørklægning handler denne artikel hverken om overvågning af danske flypassagerer, offentlig støtte til udviklingsarbejde eller Danske Spil. Til gengæld er der noget om vejret og links til søde katte.

Igennem mere end ti år har PET overvåget danske flypassagerer intenst, og først for nylig er det ved et tilfælde opdaget, at det var ulovligt. Et emne, man naturligvis kunne skrive en hel del om, men det lader sig ikke gøre, da hverken Søren Pind eller efterretningstjenesten vil sige noget om sagen. Desuden har Folketinget vedtaget, at den slags overvågning er rimelig OK alligevel. Så i stedet er her et link til en virkelig nuttet kat, der vinker.

Fem grader i Hjørring
I dette afsnit kunne der være information om komplekse interne forhold i det statsejede Danske Spil, men eftersom de også nyder beskyttelse fra aktindsigt gennem en undtagelse i offentlighedsloven, er det ikke muligt. I stedet har vi valgt at bringe et link til et 
billede af en næsten nøgen kvinde, der hopper på trampolin.

En udredning om Danmarks støtte til investeringer i erhvervsudvikling i østlandene kan heller ikke findes i indeværende artikel. Danske politikere har også sørget for, at kommende pensionister har stærkt begrænsede muligheder for at se, hvordan deres pensionsformue bliver forvaltet af ATP, så dette afsnit kan naturligt nok ikke handle om, hvorvidt der investeres på måder, som nogle af pengenes ejere ville finde uetisk. Til gengæld forventes det, at temperaturen tirsdag formiddag vil ligge lige omkring fem grader i Hjørring.

Inter her om DSB
DSB Øresund er ligeledes undtaget i offentlighedsloven, så der er heller ikke noget at skrive om det. I en situation, hvor interessen for persontransport over sundet er større end nogensinde, kan enkelte muligvis finde det beklageligt, men eftersom antallet af tog alligevel bliver stærkt reduceret på grund af ID-kontrol, er det næppe relevant alligevel.

I stedet for at gå i dybden med den sag er her første vers af Jeppe Aakjærs digt, Barnet og den gamle Gaard, fra 1918:

Der laa paa Toften en gammel Gaard
med vinde Vægge og side Tage.
Dens Syld er sunken, men
Mindet slaar sin Kreds derom alle Dage.