Foto: NASA, Wikimedia Commons

Foto: NASA, Wikimedia Commons

Efter pres fra studenterforeninger rydder flere universiteter i USA op i deres politisk ukorrekte kulturarv. Det går blandt andet ud over buster samt værker af Martin Luther King.

I USA har en række af landets førende universiteter de seneste måneder indvilget i at fjerne politisk ukorrekte symboler og navne. Senest har Harvard University efter krav fra de studerende afskaffet brugen af den akademiske mastertitel, fordi den giver mindelser om brugen af titlen i slavetiden.

Universitetet har desuden fjernet en buste af borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King, ligesom den kendte tale, I Have a Dream, sammen med andre af Kings værker fjernes fra pensum.

“No more negro”
“Vi må fjerne alle spor fra vores racistiske kulturarv, så den ikke indpodes i fremtidige generationer,” lyder det fra Kalisha Murphy fra studenterorganisationen E-Qual.

Hun mener, at Martin Luther King og hans ligesindede var med til at skabe en virkelighed, hvor mennesker med mørk hud er mindre værd end mennesker med lys hud.

“Nogle kalder King for borgerrettighedsforkæmper. Men han var en simpel racist, hvilket man tydeligt ser i hans brug af udtrykket ‘the negro’ (‘negeren’, red.). Desværre har hvide mennesker besluttet, at han var skelsættende for vores nation, og at det derfor kan legitimeres, at man udsætter sorte som mig for ham, selvom hans ord entydigt fortæller os, at vi intet er værd,” siger hun.

Kvindefjendsk præfiks
Derfor er det et vigtigt skridt, at Harvard sammen med syv andre universiteter afskaffer mastertitlen og fjerner alle spor af Martin Luther King.

“Men vi har lang vej endnu. Der er stadig mange ord, som vidner om en dybt integreret ulighed i vores samfund,” siger hun og nævner ordet “misunderstanding” (misforståelse, red.) som eksempel.

“Præfikset ‘mis’ er vildt kvindefjendsk. Det lyder jo ligesom ‘miss’ (frøken, red.). Men fordi man ikke regner kvinder for noget, og fordi kvinder aldrig selv har haft noget at skulle have sagt, har man brugt præfikset til at udtrykke, at noget er forkert. Hvis man forstår noget forkert, så forstår man det som en kvinde. Det er klart, at kvinder ikke lærer at tage sig selv alvorligt, når sproget er sådan,” slutter hun.