Nuremberg-krønikken, Hartmann Schedel/Wikipedia

Nuremberg-krønikken, Hartmann Schedel/Wikipedia

Den nye pestforordning, der giver Valdemar IV beføjelser til at lukke købstæder og aflyse markedsdage, giver kongen for meget magt, lyder det fra en række jyske stormænd, der også kræver støtte til assistenskirkegårde og en strategi for brug af igler.

En ny pestforordning skal erstatte den hastelov, som blev annonceret via kongelig herold dagen efter Mikkelsdag. Her bekendtgjorde kong Valdemar Estridsen IV, at store dele af feudalsamfundet skulle lukke ned for at bremse udbruddet af pesten.

Men forordningen kritiseres nu fra flere sider for at give kongen alt for stor magt. Valdemar IV må forklare sig over for Rigsrådet, lyder det fra flere jyske herremænd.

Kritiserer aflysning af sildemarked
Det er især aflysningen af en række af sommerens store markedsdage, herunder sildemarkedet i Skanør, samt lukningen af landets skænkestuer, efter at kirkeklokkerne har kaldt til vesper, der mødes med kritik.

“Det her rammer kirken og de lybske købmænd uforholdsmæssigt hårdt, mens skriverkarlene i kongens tjeneste bare kan arbejde hjemmefra og alligevel få sold,” lyder det fra rigsråd Henning Bille til Kalø, som bakkes op af hertug Gerhard af Sønderjylland.

“Det er fint nok, at man kan anvende de redskaber, når pesten truer en vital samfundsfunktion såsom indkrævning af bøndernes hoveri. Men det er ikke en bemyndigelse, som kongen skal kunne bevilge sig selv,” siger Gerhard, der også ønsker støtte til etablering af assistenskirkegårde til det store antal døde.

Ønsker strategi for brug af igler
Valdemar-hoffets skiftende strategi møder også hård kritik.

“Vi kan ikke være tjent med, at der kommer meldinger i øst og vest på denne måde. Den ene dag vil kongen sikre flere åreladninger. Den næste dag står medicus Sorenus Molendini og siger, at der slet ikke er brug for igler!” udtaler Mæchtilde Friis til Lundby og tilføjer:

“I dag er det meget svært at få at vide, om kongens beslutninger er truffet på baggrund af solide astrologiske efterretninger, eller om de er truffet på Valdemars mavefornemmelse.”