Foto: Wikimedia Commons, fra Gustave Doré - Doré's English Bible

Manu Sareen har ikke fået sine nye bud fra Gud, men derimod et udvalg under Kirkeministeriet. “Men de bliver lige så eviggyldige som de gamle,” lover han.

Et udvalg nedsat af kirkeminister Manu Sareen (R) har siden juni måned sidste år arbejdet på at revidere Bibelen. Det forventes, at arbejdet vil vare adskillige år, men allerede nu kan kirkeministeren præsentere en opdateret version af De Ti Bud.

“De oprindelige bud er ikke decideret dårlige, men de taler ikke til moderne danskere på samme måde som de nye,” udtaler Sareen, der er meget tilfreds med udvalgets arbejde og spår, at de nye bud vil blive lige så eviggyldige som de gamle.

De nye bud implementeres i den eksisterende bibel allerede fra starten af 2014, hvor Folkekirkens præster pålægges at inddrage dem i deres prædikener.

Samme budskaber
Selvom ordlyden er opdateret, understreger Sareen, at der er tale om de samme grundlæggende budskaber som i de oprindelige bud.

“Det handler stadig om, at vi skal behandle hinanden ordentligt og være gode samfundsborgere, men samfundet har ændret sig siden dengang, Moses fik stentavlerne på Sinaibjerget. I dag er det for eksempel velfærdsstaten, der opdrager og vejleder os og derfor den, vi bør ære frem for de fædre og mødre, der måske ikke altid ved, hvad de gør,” siger han.

De ti nye bud er:

  1. Du må frit vælge eller fravælge Gud eller guder, så længe du respekterer, at andre har andre guder end dig
  2. Du må ikke krænke ytringsfriheden
  3. Du må ikke tage overarbejde, med mindre der er klare regler for det i din overenskomst
  4. Du skal ære velfærdsstaten, bruge din stemmeret og betale din skat med glæde
  5. Du må ikke slå ihjel, udøve vold eller krænke andre med nedsættende ord
  6. Du må gerne gå i swingerklub, men kun hvis din partner samtykker
  7. Du må ikke tage ting i fysiske butikker eller downloade ulovlige filer fra nettet
  8. Du skal tænke dig om, før du skriver noget på de sociale medier, så du eller din pressemedarbejder ikke senere skal bruge tid på brandslukning
  9. Du må ikke begære din nabos Weber-grill
  10. Det er naturligt somme tider at føle, at du er værdiløs sammenlignet med andre, men hvis følelsen ikke forsvinder i løbet af nogle uger, skal du søge professionel hjælp og tage mod ordineret terapi eller medicin